Ja, jag anmäler mig

29 september 13:30 - 16:00Add Gender Stockholm

Ledarskapsprogram hösten 2020

Är du en man i ledande position som upplever att du saknar verktyg i ditt arbete med jämställdhet? Då kanske Add Men to Change är något för dig?! 

Välkommen till ett ledarskapsprogram exklusivt för män som vill jobba med jämställdhet. 

Under hösten och vintern 2020 träffas vi tre gånger och får även tid för rådgivning. 

 1. En första träff där vi arbetar med din individuella målbild och behov. 
 2. Träff två är ett studiebesök på en verksamhet som har arbetat framgångsrikt med jämställdhet - du blir inspirerad och får ställa alla frågor!
 3. Tredje träffen är finalen där du får träffa normbrytande kvinnor som berättar sin historia. Efter denna träff kommer du känna dig redo att ta dig an jämställdhetsarbetet på en helt ny nivå. 
 4. Individuell rådgivning vid ett till två tillfällen ingår!

Datum:

 • Första träffen är den 29:e september klockan 13:30-16. Om det fortfarande är så att Coronaviruset härjar så kommer vi självklart att göra denna träff digital.
 • Andra träffen som är ett studiebesök är under eftermiddagen torsdagen den 5:e november.
 • Finalträffen är i mitten av januari. Datum sätter vi tillsammans då vi ses första gången.

Du får förstås med en gång tillgång till vårt nätverk av män som tidigare gått programmet i form av en Linkedingrupp.

Utveckling startar med att du står upp för förändring, så välkommen till vårt sammanhang för ett mer jämställt arbetsliv och samhälle! 

Add Men to Change

Add Men to Change-nätverket är exklusivt för män som vill bli bättre chefer. De som deltar har insikten om vikten av jämställdhet i arbetslivet och träffarna ger verktyg för att ta medvetna, inkluderande och affärsinriktade beslut. 

Tänk om... vi kunde skapa ett nätverk med framtidsorienterade män från en variation av arbetsplatser och positioner? Det var idén då vi på Add Gender bestämde oss för att 2016 lansera ledarskapsprogrammet Add Men to Change. Det här är årets omgång.

Ledarskapsprogrammet Add Men to Change löper över ett halvår med tre kunskapsintensiva och lärorika träffar. Under träffarna får du den kompetensutveckling som krävs för att du ska känna dig bekväm med att leda jämställdhetsarbete. Antingen som en del av ditt ledarskap eller i ett mer systematiskt arbete. Med spännande samtal tar vi arbetet till nya nivåer och höjer standarden för Sveriges arbetsliv och näringsliv tillsammans.

Du är varmt välkommen att anmäla dig om du som man och ledare vill skapa jämställdhet med andra män i samma situation.

Ja, jag anmäler mig

Ledare och föreläsare (fler tillkommer)

Elina Kabir
Normingenjör på Add Gender

Elina Kabir är utbildad civilingenjör från KTH och certifierad normingenjör via Add Gender. Hon har erfarenhet från verkstadsindustrin och arbetar idag som trafikplanerare för tåg. Elina brinner för innovation, problemlösning och inkludering. Hon besitter en extraordinär förmåga att lösa problem och innovera genom att synliggöra olika perspektiv och erfarenheter. På fritiden engagerar hon sig som jämställdhetsexpert i Gestriklands Fotbollsförbunds Domarkommitté. Det fotbollen och industrin har gemensamt är att de båda är mansdominerade och styrda av den så kallade ”machokulturen”. Med Elina som en av ledarna för Add Men to Change kommer du som deltagare att få öva på att identifiera dessa normer för machokulturen. Du får också gå till botten med den vanliga ursäkten ”det sitter i väggarna”. På så sätt får du som deltagare inspireras av Elinas erfarenhet och verktyg för hur du själv kan riva ner dessa onödiga hinder för inkludering och innovation.

Läs mer

Pernilla Alexandersson
Vd och normingenjör Add Gender

För Pernilla Alexandersson är vår samtid ett gigantiskt pussel som vi alla håller på att lägga tillsammans. Det hon ser och upplever är pusselbitar i detta pussel som är framtiden. Hon ser potential i alla människor, i alla situationer. Områden hon är extra nördig inom är genus, spel, innovation, affärsmodellering och kreativitet. Som Add Genders grundare och vd är hon en av grundarna till ledarskapsprogrammet Add Men to Change och har nu hållit i flera omgångar av programmet.

Läs mer

Målgrupper för denna träff är män som är

 1. Chefer såsom vd eller mellanchef
 2. Ledning eller styrelsemedlemmar
 3. Mångfaldsansvariga/jämställdhetsansvariga i organisationer
 4. Män i olika ledarskapsroller som vill utvecklas och utmanas inom jämställdhet, mångfald och normer
 5. Både män från offentlig eller ideell sektor och näringsliv är välkomna

Varför bara män?

Vi anser att det finns alldeles för få mötesplatser om jämställdhet i näringslivet som är skräddarsydda för män. Det kommer att finnas kvinnor på träffen och vi nekar ingen att anmäla sig - vi kommer inte heller fråga om kön, givetvis. Men målgruppen är just de som identifierar sig som och lever som män idag och vi hoppas att du respekterar detta behov av egna rum för män inom jämställdhetsfrågan.

Praktisk information


Programmet kostar 6000 kronor exklusive 25 % moms. 

Add Genders huvudkontor har sex stycken trappsteg till en hiss som är 60 cm bred. Låt oss veta vad du behöver för att kunna vara delaktig så kontaktar vi dig om det skulle vara några frågor.

Har du fler frågor så tveka inte att kontakta oss, kontaktuppgifter finns längst ner på denna sida och på vår hemsida.

Ja, jag anmäler mig

Mer om oss på Add Gender

Vi på Add Gender, som står bakom Add Men to Change, är erfarna entreprenörer och normingenjörer som undersöker våra uppdragsgivares formella och informella strukturer för jämställdhet och mångfald. Vi tolkar och rekonstruerar normer med utgångspunkt i organisationens verksamhetsidé, kundsegment och medarbetare. Alltid utifrån det som redan fungerar bra i verksamheten. På så sätt bygger vi upp mer tillåtande arbetsplatser, starka varumärken och hållbara affärsmodeller. 

Det vetenskapliga underlaget för hur identitet, genus och normer skapas i organisationer har de senaste åren exploderat. Samtidigt tas det här underlaget inte tillvara i arbetslivet i samma utsträckning. Trots detta är behovet av att förstå sig på och utveckla hållbara värderingar och ett inkluderande ledarskap större än någonsin. Vi ger dig de verktyg och den evidens du behöver.

Ja, jag anmäler mig

Välkommen att utvecklas med oss!